لینک تلگرام

lc_miu_r@
 
هشتمین پیش نشست همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل                پذیرش چکیده مقالات تا 30 مهر ماه
  اخبار همایش
هشتمین پیش نشست همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل
نشست علمی با موضوع: Role of Education in Social Engineering نقش آموزش در مهندسی اجتماعی با ارائه حجةالاسلام سید محمد تقی جعفر رضوی زمان : سه شنبه 1396/06/28 ساعت 11 الی 13 سالن جلسات موسسه زبان و فرهنگ شناسی
1396/06/28 ادامه مطلب


پذیرش چکیده مقالات تا 30 مهر ماه
با توجه به اطلاع رسانی دبیرخانه همایش «جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل»، بدین وسیله به اطلاع می رساند، 30 مهر ماه آخرین مهلت ارسال چکیده می باشد و از 1 آبان ماه تا 30 آذر، دبیرخانه، مقالات را به صورت کامل دریافت خواهد نمود.
1396/06/05 ادامه مطلب


هفتمین پیش نشست همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل
هفتمین پیش نشست همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل با موضوع نقش علمای شیعه در عرصه بین الملل (به زبان انگلیسی) با ارائه دکتر مرتضی آقا محمدی در موسسه زبان و فرهنگ شناسی برگزار گردید.
1396/05/03 ادامه مطلب


ششمین پیش نشست همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل
ششمین پیش نشست همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل با موضوع قرآن در عرصه بین الملل (به زبان انگلیسی) با ارائه عبدالقادر محمد بلو در موسسه زبان و فرهنگ شناسی برگزار گردید.
1396/05/02 ادامه مطلب


پنجمین پیش نشست همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل
پنجمین پیش نشست همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل با موضوع آشنایی با فرهنگ نیجریه با ارائه استاد عبدالقادر مبارک (به زبان انگلیسی) در موسسه زبان و فرهنگ شناسی برگزار گردید.
1396/05/01 ادامه مطلب


گفتگو با محمد قربانپور دلاور، دبیر و عضو محترم کمیته علمی همایش و معاون پژوهش موسسه زبان و فرهنگ شناسی
برگزاری همایش علمی و پژوهشی جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل در سال 1396
1396/05/01 ادامه مطلب


چهارمین پیش نشست همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل
چهارمین پیش نشست همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل به زبان انگلیسی برگزار گردید
1396/04/31 ادامه مطلب


سومین پیش نشست همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل
سومین پیش نشست همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل با موضوع جریان شناسی فرهنگی سوئد (به زبان انگلیسی) در موسسه زبان و فرهنگ شناسی برگزار گردید.
1396/04/26 ادامه مطلب


دومین پیش نشست همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل
دومین پیش نشست همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل با موضوع جریان شناسی فرهنگی شیعیان لکهنو (هند) با ارائه حجة الاسلام سید علی عباس رضوی (به زبان انگلیسی) در موسسه زبان و فرهنگ شناسی برگزار گردید.
1396/02/31 ادامه مطلب


اولین پیش نشست همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل
اولین پیش نشست همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل با موضوع جریان شناسی فرهنگی لبنان با ارائه حجة الاسلام دکتر بی نیاز به (زبان عربی) در موسسه زبان و فرهنگ شناسی برگزار گردید.
1396/02/19 ادامه مطلب


آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
همایش جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل
1393/11/11 ادامه مطلب


  محورهای همایش
 
محور اول: مفهوم شناسی و کلیات 
_ مفهوم شناسی؛
_  جریان شناسی فرهنگی - دینی ملل؛
_ جایگاه فرهنگ و زبان در توسعه  علوم اسلامی و دینی؛
_ نقش فرهنگ در تحول اجتماعی؛
 _ نقش فرهنگ در توسعه مطالعات اسلامی؛
 _ نقش فرهنگ و زبان در توسعه معارف توحیدی؛
 _ فرهنگ شناسی و ارتباطات بین الملل؛
 _ مطالعه تطبیقی دیدگاه­های فرهنگی اسلام و سایر ادیان؛
 _ شیوه های گسترش فعالیت های فرهنگی – دینی در عرصه بین الملل.
 
محور دوم: آسیب شناسی، فرصت ها و تهدیدها
 _ فرهنگ و دین ( فرصت ها و چالش ها)؛
 _ چالش های فعالیت دینی – فرهنگی در عرصه بین الملل؛
 _ نقش و جایگاه تکنولوژی در فعالیت های فرهنگی - دینی؛
 _ فرصت های فراروی جریان سازی فرهنگی - دینی در مناطق؛
 _ تهدیدهای پیش روی جریان سازی فرهنگی - دینی در مناطق؛
 _ آسیب شناسی تعاملات فرهنگی - دینی ملل؛
 _ آسیب شناسی مدیریت‌ فعالیت های فرهنگی - دینی در سازمان های متولی وچالش‌های موجود؛
 _ آسیب شناسی جریان های فرهنگی جهان اسلام؛
 _ آسیب شناسی فعالیت های فرهنگی - دینی جامعه المصطفی(ص).
 
محور سوم: راهبردها
 _ راهبردهای گسترش فعالیت های  فرهنگی - دینی در بین الملل؛
 _ راهکارهای جریان سازی فعالیت های  فرهنگی - دینی در مناطق؛
 _ راهکارهای بومی سازی فعالیت های  فرهنگی - دینی در عرصه بین الملل؛
 _ بایسته های فعالیت های فرهنگی - دینی در عرصه بین الملل؛
 _ رسانه و  ابزار تبلیغ در فعالیت های  فرهنگی - دینی در عرصه بین الملل؛
 _ زبان و تعاملات  فرهنگی - دینی ملل؛
 _ نخبگان و اندیشمندان در تبیین و ترویج  فرهنگ متعالی دینی؛
 _ آموزش زبان و شیوه های گسترش فعالیت های فرهنگی - دینی؛
 _ راهکارهای تعاملات فرهنگی - دینی ملل؛
 _ مسئولیت طلاب جامعه المصطفی(ص) العالمیه درجریان سازی فرهنگی دینی.
 
 
تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 مهر ماه 96

مهلت ارسال اصل مقالات: 30 آذر 96
 
تاریخ برگزاری همایش: 17 اسفند 
ماه 96 

 
دبیرخانه همایش
آدرس دبیرخانه:
قم، خیابان ارم، روبروی کتابخانه آیت ا... مرعشی نجفی، مؤسسه زبان و فرهنگ شناسی، معاونت پژوهش
تلفکس: 37839741-25-98+
پست الکترونیک: p.ilcs@miu.ac.ir
سايت: http://hamayesh.miu.ac.ir/fa/  
تلگرام: lc_miu_r@


 

  
روز شمار همایش

166
  برگزار کننده
  حامیان