پورتال همایش ها و سمینارهای....درباره ما
2019-07-01
جامعة المصطفی العالمية نهادی علمي و بين المللي با هويت حوزه ای است که با هدف گسترش علوم اسلامی، انسانی و اجتماعی، با رويكرد آموزشی، پژوهشی و تربيتی، اهتمام دارد که انبوهی از داوطلبان را از سراسر گيتی تحت پوشش قرار دهد و فرصت كم نظيری براي تشنگان زلال معارف اسلامی و هدايت قرآنی در سراسر جهان فراهم آورد تا ضمن تربيت مجتهدان، عالمان و متخصصان پارسا و متعهد، به تبيين، توليد و تعميق تفكرات و انديشه های اسلامی و نشر و ترويج اسلام ناب محمدی همت گمارد.

اين نهاد علمی بین المللی بيش از 50000 دانش پژوه مرد و زن را از 122 مليت، تحت تعليم و تربيت خود داشته که تاكنون، بيش از 25000 نفر از آنان دانش آموخته شده اند.

در جامعة المصطفی العالمية رشته های اسلامی فقه، اصول فقه، قرآن، حديث، فلسفه، عرفان، اخلاق، كلام و تاريخ اسلام و در حوزه علوم انسانی نيز رشته ها و گرایش هایی همچون علوم تربيتي، حقوق، روان شناسي، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سياسی، بانكداری، ارتباطات، مديريت و زبان و ادبيات زبان های فارسی، عربی، انگلیسی، فرانسوی و روسی، با رويكرد اسلامي ارایه می شود.

نقش رسانه های دیداری - شنیداری درتبیین اسلام
09 تير ماه 1398
شهریور 96
محورهای همایش :
 • ارتباطات و رسانه های دیداری – شنیداری
 • رسانه های دیداری – شنیداری  و تقریب مذاهب اسلامی
 • رسانه ها و تمدن اسلامی
 • رسانه های دیداری – شنیداری و حقوق بین المل
 • دین و رسانه های دیداری – شنیداری
 • رسانه ها و بیداری اسلامی
 • علوم انسانی – اسلامی و رسانه های دیداری – شنیداری

چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت تبیین مقام علمی و معنوی بانو مجتهده امین
09 تير ماه 1398
آبان ماه 97
محورهای همایش :
 • سیره علمی و معنوی - زندگی‌نامه و خاطرات
 • تفسیر و علوم قرآن
 • نگرش فلسفی و عرفانی بانوامین
 • زن و سلوک علمی و عملی در جهان معاصر