گام دوم انقلاب اسلامی از منظر قرآن و حدیث
11 ارديبهشت ماه 1399


مولفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم (عقلانیت، عدالت، معنویت، وحدت)
22 اسفند ماه 1398


ظرفیت های علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی
22 اسفند ماه 1398


دومین همایش بین المللی جریان شناسی فرهنگی در عرصه بین الملل
01 اسفند ماه 1398


جایگاه حکمت اسلامی در انقلاب اسلامی
20 بهمن ماه 1398


ديپلماسی فرهنگی و صلح جهانی در پرتو اخلاق و معنويت
17 بهمن ماه 1398


هوش مصنوعی و علوم اسلامی
03 بهمن ماه 1398


تست همایش جدید
17 تا 18 تير ماه 1398
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر