مهلت ارسال اصل مقالات کنگره تا پایان مرداد ماه 1396 است                آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
  اخبار همایش
آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد !
1393/11/11 ادامه مطلب


  محورهای همایش

رابطه قرآن و علوم انسانی                                                   مبانی علوم انسانی در قرآن

اهداف علوم انسانی در قرآن                                         روش شناسی مطالعات بین‌رشته‌ای قرآن و علوم

نظریه‌پردازی‌ در حوزه علوم انسانی بر اساس قرآن کریم          آسیب‌شناسی علوم انسانی رایج

دیدگاه های مقام معظم رهبریدامت برکاته و شخصیت‌های علمی قرآنی در مورد رابطه قرآن و علوم انسانی

 ریز موضوعات کنگره ملی قرآن و علوم انسانی

الف: مرجعیت علمی قرآن:

1ـ مبانی مرجعیت علمی قرآن در مورد علوم انسانی         2ـ اهداف مرجعیت علمی قرآن در مورد علوم انسانی

3ـ لوازم مرجعیت علمی قرآن در مورد علوم انسانی  4ـ مرجعیت علمی قرآن در هر علم (تربیت ـ سیاست ـ اقتصاد ـ حقوق و ...)

ب: مبانی قرآنی علوم انسانی

1ـ مبانی هستی شناختی (تعدد جهان ها و عالم فرشتگان و ...)

2ـ مبانی انسان شناختی (وجود روح در علوم تربیتی و روان شناسی و ...)

3ـ مبانی معرفت شناختی (معرفت وحیانی علاوه بر معرفت حسی و تجربی و عقلی)

مبانی ارزش شناختی (نقش ارزش ایمان و ... در علوم انسانی)

5ـ مبانی خاص قرآنی در علوم مختلف ( مبانی قرآنی جامه شناختی، تربیتی و ...)

ج: اهداف قرآنی علوم انسانی
1ـ اهداف آفرینش جهان و نقش آنها در جهت دهی علوم انسانی     2ـ اهداف آفرینش انسان و نقش آنها در جهت دهی علوم انسانی
3ـ اهداف بعثت انبیاء و نقش آنها در جهت دهی علوم انسانی         4ـ اهداف نزول قرآن و نقش آنها در جهت دهی علوم انسانی
5ـ اهداف خاص هر علم در قرآن (اهداف اقتصاد در قرآن ـ اهداف سیاست در قرآن ـ اهداف تربیتی در قرآن و ...)

د: روش شناسی:
1ـ روش معتبر استنباط گزاره های علمی قرآن                    2ـ گونه های تفسیر علمی قرآن و تأثیر آن در روش شناسی علوم انسانی
3ـ ضوابط استفاده از علوم در مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم   4ـ آسیب های استفاده از علوم در مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم
5ـ مبانی خاص مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم                6ـ قواعد خاص مطالعات میان رشته ای قرآن و علوم

هـ: شخصیت های میان رشته ای قرآن و علوم انسانی

1ـ دیدگاههای امام خمینی (ره) در مورد قرآن و علوم انسانی (مثل سیاست ـ اقتصاد و ...)

2ـ دیدگاههای مقام معظم رهبری دامت برکاته در مورد قرآن و علوم انسانی (مثل سیاست ـ اقتصاد و ...)

3ـ دیدگاههای آیت الله معرفت (ره) در مورد قرآن و علوم انسانی (مثل سیاست ـ اقتصاد و ...)

4ـ دیدگاههای آیت الله شهید مطهری  در مورد قرآن و علوم انسانی (مثل سیاست ـ اقتصاد و ...)

5ـ دیدگاههای شهید صدر در مورد قرآن و علوم انسانی (مثل سیاست ـ اقتصاد و ...)

6ـ دیدگاههای آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه در مورد قرآن و علوم انسانی (مثل سیاست ـ اقتصاد و ...)

7ـ دیدگاههای آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم در مورد قرآن و علوم انسانی (مثل سیاست ـ اقتصاد و ...)

8ـ دیدگاههای آیت الله طالقانی در تفسیر پرتوی از قرآن در مورد قرآن و علوم انسانی (مثل سیاست ـ اقتصاد و ...)

9ـ دیدگاههای لبیب بیضون در مورد قرآن و علوم انسانی (مثل سیاست ـ اقتصاد و ...)

10ـ دیدگاههای زغلول النجار در مورد قرآن و علوم انسانی (مثل سیاست ـ اقتصاد و ...)

11ـ دیدگاههای طنطاوی جوهری در تفسیر الجواهر در مورد قرآن و علوم انسانی

12ـ دیدگاههای رشید رضا در تفسیر المنار در مورد قرآن و علوم انسانی

13ـ دیدگاههای صاحبان تفسیر نور، تفسیر قرآن مهر ، تفسیر راهنما و ... در مورد قرآن و علوم انسانی

14ـ دیدگاههای دکتر مصطفی رجب در کتاب الاعجاز التربوی للقرآن

15ـ دیدگاههای نویسندگان کتاب های مرتبط با اعجاز اقتصادی و ...

و: مستشرقان و مطالعات قرآن و علوم انسانی

1ـ بررسی دیدگاههای هر یک از مستشرقان مشهور مثل محمد آرکون و ...

2ـ بررسی مقالات مرتبط دائره المعارف قرآن لیدن (مثل مقاله اقتصاد ـ سیاست و ...)

3ـ بررسی مقالات مرتبط دائره المعارف اولیورلیمن (مثل مقاله سلامت و ...)

ز: اعجاز علمی قرآن در حوزه علوم انسانی

1ـ بررسی اعجاز تربیتی قرآن                                        2ـ بررسی اعجاز اخلاقی قرآن

3ـ بررسی اعجاز اقتصادی قرآن                                    4ـ بررسی اعجاز مدیریتی قرآن

5ـ بررسی اعجاز حقوقی (تشریعی) قرآن                      6ـ بررسی اعجاز اجتماعی قرآن

7ـ بررسی اعجاز تاریخی قرآن                                     8ـ بررسی اعجاز سیاسی قرآن

تاریخ های مهم

تاریخ دریافت اصل مقالات: پایان مرداد 1396
تاریخ اعلام نتایج مقالات : پایان شهریور 1396
تاریخ برگزاری همایش: نهم آذر 1396 (09/09/1396)
دبیرخانه کنفرانس

دبیرخانه کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی
آدرس: قم، فلکه جهاد ، مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) ، مدرسه عالی قرآن و حدیث، دبیرخانه کنگره
تلفن: 02537110251
تلگرام:  
https://telegram.me/quranolum
سایت:   WWW.quranolum.com 


  
روز شمار همایش

0-1
  پوستر همایش

پوستر کنفرانس

  برگزار کنندگان
  حامیان