اولین جلسه شواری سیاست گذاری همایش نقش حکمت اسلامی در انقلاب اسلامی برگزار شد
اوّلين جلسه شوراي سياست گذاری همايش «نقش حکمت اسلامي در انقلاب اسلامي»با حضور ریاست محترم مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) و اساتید و مدیر محترم مدرسه عالی حکمت و دین پژوهی برگزار شد
1396/10/24 ادامه مطلب


  معرفی همایش
بسم الله الرحمن الرحيم

همايش ملی « جایگاه حکمت اسلامي در انقلاب اسلامي » در راستاي تبيين امتدادات اجتماعي حکمت اسلامي و در اجابت دعوت مقام معظم رهبری بر ورود نهادهاي حِکمي-فلسفي به ترسيم رويکردهاي عملي و اجتماعي و تبيين نقش محوری نظريّات فلسفي در شکل گيری بنيادي ترين رويدادهاي اجتماعي شکل گرفته است.

جامعه المصطفي العالميّه، و بطور خاص، مدرسه حکمت و دين پژوهي مجتمع عالي امام خميني ره، افتخار آن را دارد که به توفيق الهي اين همايش را در بهمن سال 1397 به مرحله اجرا درآورد.

ويژگیهاي بارز و انحصاري اين همايش عبارتند از:
1. برجسته سازي ماهیّت انقلابی حوزه هاي علمیّه
2. برجسته سازي هويّت اجتماعي موجود در علوم انسانی، و بخصوص، در علوم حکمی
3. نشان دادن افق حِکمی عرفانی در انقلاب اسلامی

اهداف اصلی همايش
1. تبیین اقدامات کاربردی حکمت اسلامی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی.
2. تدقیق در ابعاد عقلانی و حکمی حکومت اسلامی.
3. تبیین مورد پژوهانه در خصوص ابعاد حکمی اجتماعی بنیانگذار فقید انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ره.
4. آشنایی طلاب و فضلا و پژوهشگران با ابعاد حکمی انقلاب اسلامی.
5. برانگیختن طیف طلبه و دانشجو و سوق دادن پایان نامه ها و مقالات آنها به سوی موضوعات کاربردی در مباحث نظری

 
  محورهای همایش
محورهاي اصلی همايش عبارتند از:
1. جايگاه عقل در انديشة سیاسی امام خمینی ره.
2. سهم حکمت متعالیه در میان انديشه هاي سیاسی امام خمینی ره.
3. توازن حکمت متعالیه و عرفان در انديشة سیاسی امام خمینی ره.
4. جايگاه حکمت متعالیه در تاسیس حکومت اسلامی.
5. پشتیبانی حکمت اسلامی از الگوي فقاهتی حکومت اسلامی.
6. کارکردهاي مسائل حِکمی در تشکیل جمهوري اسلامی.
7. روش شناسی پشتیبانی از الگوي حکومت اسلامی (روش تجربی،
روش نقلی، روش عقلی).
8. جايگاه انسان کامل در انديشة سیاسی و حکومت اسلامی
9. ويژگیهاي حاکم اسلامی بر اساس قواعد حِکمت اسلامی
دبیرخانه همايش
دبیرخانه همايش جايگاه حکمت اسلامي در انقلاب اسلامي

آدرس: قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره، مدرسه عالی حکمت و دين پژوهي، دبیرخانه کنگره

تلفن: 02537110256

آدرس سایت:
 http://hamayesh.miu.ac.ir/place/fa/
تاریخ های مهمشنبه 05 اسفند ماه 1396

تا همایش ...

347
برگزار کنندگان
حامیان