| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

گزارش محتوایی سومین پیش نشست همایش با عنوان "حکمت و تحجر"

سومین پیش نشست همایش با عنوان "حکمت و تحجر" برگزار شد .گزارش محتوایی این پیش نشست به نقل از سخنران محترم این نشست علمی به شرح .....

ادامه مطلب1397/09/17

سومین پیش نشست از سوی دبیرخانه همایش با همکاری حوزه علمیه قم برگزار می گردد

سومین پیش نشست همایش ملی"نقش حکمت اسلامی در انقلاب اسلامی ...........


ادامه مطلب1397/09/09

گزارشی ازدومین پیش نشست علمی همایش با عنوان « انسان شناسی کلامی و نقش آن در حکومت اسلامی »

در این نشست ابتدا دکتر کریمی توضیحاتی درباره همایش ملی « حکمت و حکومت اسلامی» توضیحاتی را ایراد کرده و بر ضرورت برگزاری چنین نشست‌هایی تأکید نمودند. همچنین مدخلی را درباره حکومت اسلامی و چالش‌های درونی و بیرونی آن در هر دو حیطه نظری و عملی بیان کردند. سپس محور بحث را بر اساس سه پرسش اساسی مطرح نمودند تا پاسخ‌های استاد برنجکار در راستای آنها سامان یابد. این سه پرسش عبارتند از:

ادامه مطلب1397/09/09

تمدید ارسال چکیده مقلات

بازه زمانی ارسال چکیده مقالات...


ادامه مطلب1397/09/08

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر