صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

بسم الله الرحمن الرحيم

همايش « نقش حکمت اسلامي در انقلاب اسلامي » در راستاي تبيين امتدادات اجتماعي حکمت اسلامي و در اجابت دعوت مقام معظم رهبری بر ورود نهادهاي حِکمي-فلسفي به ترسيم رويکردهاي عملي و اجتماعي و تبيين نقش محوری نظريّات فلسفي در شکل گيری بنيادي ترين رويدادهاي اجتماعي شکل گرفته است.

جامعه المصطفي العالميّه، و بطور خاص، مدرسه حکمت و دين پژوهي مجتمع عالي امام خميني ره، افتخار آن را دارد که به توفيق الهي اين همايش را در بهمن سال 1397 به مرحلة اجرا درآورد.

ويژگیهاي بارز و انحصاري اين همايش عبارتند از:
1. برجسته سازي ماهیّت انقلابی حوزه هاي علمیّه
2. برجسته سازي هويّت اجتماعي موجود در علوم انسانی، و بخصوص، در علوم حکمی
3. نشان دادن افق حِکمی عرفانی در انقلاب اسلامی

اهداف اصلی همايش
1. تبیین اقدامات کاربردی حکمت اسلامی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی.
2. تدقیق در ابعاد عقلانی و حکمی حکومت اسلامی.
3. تبیین مورد پژوهانه در خصوص ابعاد حکمی اجتماعی بنیانگذار فقید انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ره.
4. آشنایی طلاب و فضلا و پژوهشگران با ابعاد حکمی انقلاب اسلامی.
5. برانگیختن طیف طلبه و دانشجو و سوق دادن پایان نامه ها و مقالات آنها به سوی موضوعات کاربردی در مباحث نظری