برگزاری همایش                برنامه روز همایش
  اخبار همایش
برگزاری همایش
همایش علمی قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن در اصفهان برگزار شد.
1397/02/21 ادامه مطلب


برنامه روز همایش
برنامه ها و زمان برگزاری آن
1397/02/17 ادامه مطلب


زمان برگزاری همایش
زمان برگزاری همایش 20 اردیبهشت
1397/02/09 ادامه مطلب


 تمدید ارسال مقاله
زمان ارسال اصل مقاله تمدید شد
1396/10/30 ادامه مطلب


پیش همایش قرآن کریم جامعیت و جهانی بودن
برگزاری پیش همایش در جامعه الزهرا
1396/09/26 ادامه مطلب


 اطلاعیه مهم
تمدید فرصت ارسال چکیده مقالات
1396/06/23 ادامه مطلب


 اطلاعیه همایش ملی«قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن»
آغاز به کار دبیرخانه همایش ملی قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن
1396/03/30 ادامه مطلب


آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
شرکت در همایش ملی قرآن کریم جامعیت و جهانی بودن
1396/02/01 ادامه مطلب


تاریخ های مهم
مهلت ارسال چکیده مقاله: 30 دی ماه 1396
مهلت ارسال اصل مقاله: پایان بهمن ماه 1396
زمان برگزاری همایش: اردیبهشت ماه 1397

دبیرخانه همایش
دبیرخانه همایش: اصفهان، خیابان عبدالرزاق، انتهای بازارچه حاج محمد جعفر، بن بست جماله. جامعه المصطفی العالمیه اصفهان

  
روز شمار همایش

0-1
  برگزار کنندگان
  مراکز همکار