اطلاعیه مهم                اطلاعیه همایش ملی«قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن»
  اخبار همایش
 اطلاعیه مهم
تمدید فرصت ارسال چکیده مقالات
1396/06/23 ادامه مطلب


اطلاعیه همایش ملی«قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن»
آغاز به کار دبیرخانه همایش ملی قرآن کریم؛ جامعیت و جهانی بودن
1396/03/30 ادامه مطلب


آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
شرکت در همایش ملی قرآن کریم جامعیت و جهانی بودن
1396/02/01 ادامه مطلب


تاریخ های مهم
مهلت ارسال چکیده مقاله: 15 آبان ماه 1396
مهلت ارسال اصل مقاله: پایان دی ماه 1396
زمان برگزاری همایش: اسفند ماه 1396

دبیرخانه همایش
دبیرخانه همایش: اصفهان، خیابان عبدالرزاق، انتهای بازارچه حاج محمد جعفر، بن بست جماله. جامعه المصطفی العالمیه اصفهان

  
روز شمار همایش

166
  برگزار کنندگان
  مراکز همکار