:: محورهای همایش


 1. پيشينه و سير تحول مطالعات فقه و تربيت
  • تاريخچه و سير تحول
  • مأخذ شناسي مطالعات فقه و تربيت
  • آسيب شناسي مطالعات فقه و تربيت
  • جريان شناسي مطالعات فقه و تربيت
  • مطالعات آينده پژوهي در حوزه فقه وتربیت
 2. ظرفيت هاي تربيتي فقه
  • نقش فقه در مباني و اصول تربيت
  • نفش فقه در اهداف تربيت
  • نقش فقه در مراحل تربيت
  • نقش فقه در روش هاي تربيت
  • نقش فقه در عوامل و موانع تربيت
 3. تعامل فقه و تربيت
  • تعامل فقه و تربيت اخلاقي
  • تعامل فقه و تربيت اعتقادی
  • تعامل فقه و تربيت سياسي
  • تعامل فقه و تربيت اجتماعي
  • تعامل فقه و تربيت خانوادگي
  • تعامل فقه و تربيت اقتصادي
  • تعامل فقه و تربيت عقلاني
  • تعامل فقه و تربيت عاطفي
  • تعامل فقه و تربيت جنسي
  • جسماني (تغذيه، بهداشت، ورزش)
 4. تحليل تربيتي موضوعات و ابواب فقهي
  • حجاب و پوشش
  • امر به معروف و نهي از منكر
  • حكومت و ولابت فقيه
  • خمس و زكات
  • ازدواج و طلاق
  • تجارت
  • تغذيه

ISC


۰۱۲۱۱-۱۱۴۷۷


 فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)