:: معرفی همایش


در دنياي پيچيده امروز، بشر براي حل مشکلات پيش رو، نيازمند ديدگاه هاي جامع است. تکنولوژی و پیچیدگی مسائل سبب شده است که موضوعات یک رشته به تنهایی پاسخگوی نیازها و مسائل آن رشته نباشد و تصمیم گیری و کسب نتایج مناسب را با مشکل مواجه سازد

در اين ميان، فقط مطالعات بين رشته اي است که موجب مي شود محيط پيرامون افراد، به خصوص محيط حوزوی ودانشگاهي و مطالعات علماء ومتخصصان انسجامي خاص پيدا کند و باعث پويايي علم و در نتيجه، رشد و اصلاح آن شود. واقعيت اين است که پيشرفت در هر رشته علاوه بر تحقيقات دانشمندان ومتخصصان رشته خود ، به ميزان بسياري به ديدگاه ديگر دانشمندان به خصوص رشته های نزدیک به هم نيازمند است.

ترکیب رشته ها برای اتخاذ تصمیم بهینه و حل مسائل و مشکلات پیچیده و چند وجهی، ضرورت توسعه در علوم است.از آنجا که رشته فقه گستره زیادی داشته و علاقمندان و متخصصان کثیری در سراسر جهان دارد میتوان از دیدگاه آنان جهت رشد علم بهره برد .

فقه و تربیت دو عرصه مهمى هستند که نقش برجسته اى در زندگى فرد مسلمان ایفا مى نمایند. تربيت را اجمالا مي توان چنين تعريف كرد: «فرايند اثرگذاري و اثرپذيري كه ميان مربي و متربي، به منظور ايجاد صفتي يا تغيير و اصلاح در شخصيت متربي برقرار مي شود.» در اين فرايند دو سويه، مربي اثرگذار است و متربي اثرپذير; گرچه متربي هم مي تواند اثرگذار باشد، اما بيشتر اثرپذيري وي در اين روند ملحوظ است.

مقصود از تربيت در اينجا، «تربيت به مثابه واقعيت» است، نه علوم تربيتي و دانش تربيت، و منظور «اصطلاح عام تربيت» است كه شامل تعليم هم مي شود.

تربیت و پرورش همه جانبه انسان از نیازهاى اساسى وى است و انسان در پرتو تربیت صحیح به کمال مطلوب خویش نایل مى آید. از سوى دیگر، شریعت و بعد عملى آن یعنى فقه جایگاه ویژه اى در زندگى انسان دارد و مجموعه اى از بایدها و نبایدها، زندگى او را احاطه کرده است. این دو عرصه با پیشرفت زندگى بشر و تحولات فرهنگى و اجتماعى، شکل جدیدى به خود گرفته و رسالتى نوین پیدا کرده است. چرا که از سویى، نهاد تعلیم و تربیت به یکى از نهادهاى بنیادین در زندگى انسان تبدیل شده و زمینه ساز موفقیت انسان در سایر ابعاد گشته و از سوى دیگر، فقه از ایفاى نقش در محدوده زندگى فردى انسان فراتر رفته و رسالتى نوین یافته و مى بایست پاسخ گوى نیازهاى شرعى انسان در همه ابعاد فردى و اجتماعى باشد. آن چه در این میان مهم مى نماید بررسى زمینه هاى ارتباط و تعامل این دو عرصه مهم در زندگى فرد مسلمان در یک جامعه اسلامى است. چرا که فقه به عنوان دانشى که ماهیت دینى واسلامى دارد با تربیت به عنوان فرایندى که مى تواند اسلامى باشد، داراى تأثیر وتأثّراتى هستند که آثار و نتایج آن ها در جهت دهى نظام تعلیم و تربیت جامعه اسلامى آشکار مى گردد، زیرا از سویی، تربیت با اصول و شیوه هایى که دارد ضمن ارائه موضوعات جدید در عرصه اجتهاد و فقاهت، مى تواند به فرایند پاى بند شدن افراد جامعه اسلامى به فقه و احکام فقهى، کمک شایان توجهى نماید. واز سویى دیگر ، نقش فقه در تربیت مى تواند به فرایند اسلامى سازى تربیت کمک نموده و بخشى از محتواى تربیت اسلامى را پوشش دهد .

بنابراين، هر عملي كه از مربي يا متربي در مقام تربيت، به معناي عام آن، اعم از تعليم و تربيت صادر شود و به نحوي اختياري باشد، شريعت و فقه بايد براي آن حكمي از احكام خمسه را تعيين كند و اينجاست كه «فقه تربيتي» معنا پيدا مي كند .فقه تربیتی از علوم مورد نیاز جهان معاصر است .

 براین اساس  طراحی و تربیت اسلامی و سامان‌دهی نظام تربیتی اسلام، از دغدغه‌های دیرین دلسوزان و متخصصان متعهد در حوزه تربیت بوده و هست. برای دستیابی به چنین نظامی، همان‌گونه که گردآوری توصیف‌های اسلام درباره تربیت ضرورت دارد، گردآوری و استخراج تجویزهای اسلام نیز مهم به شمار می‌رود.

تجویزهای اسلام در دانش فقه تجلی می‌یابد و دانش فقه درصدد است تا برای همه رفتارهای اختیاری انسان‌های مکلف، «بایدها» و «نبایدهایی» تعیین کند و به‌این‌ترتیب، برنامه‌ای از تکالیف را ترسیم کند.

از دیدگاه فقه اسلامی، رفتارهای آموزشی و تربیتی نیز مانند همه رفتارهای اختیاری مکلفان، دارای حکمی شرعی است. فقه تربیتی باهدف تعیین احکام شرعی رفتارهای اختیاری مکلفان در عرصه تربیت، در تلاش است تا با استفاده از روش‌شناسی اجتهادی و استنباطی، به این هدف دست یابد و علاوه بر گردآوری گزاره‌های مرتبط با حوزه تربیت، در ابواب مختلف فقه موجود، با نگاهی تخصصی، مسائل و پرسش‌های نوین تربیتی را ازنظر شرعی بررسی کند.از طرفی می توان تحلیل های تربیتی از احکام فقهی ارایه داد وعلاوه بر توسعه قلمرو فقه ازروش های تربیتی در آموزش احکام فقهی وبکاربستن آن یاری جست .

لذا برای رسیدن به این مهم برگزاری همایش بین المللی بین رشته ای فقه و تربیت  ضرورت یافته واهداف وآثار ذیل را بدنبال خواهد داشت .

ISC


۰۱۲۱۱-۱۱۴۷۷


 فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)