شرایط پذیرش مقالات الف- تعداد کلمات مقاله حداقل 7000 و حداکثر 9500 کلمه؛ ب- شیوه رفرنس و ارجاع دهی میبایست به شکل درون متنی باشد؛ ج- مقاله باید دارای 6 بخش باشد: 1- چکیده مقاله (200 کلمه)، 2- واژگان کلیدی، 3- مقدمه، 4- متن، 5- نتیجه، 6- منابع تحقیق .

مهلت ثبت چکیده و اصل مقالات در سامانه کاربران همایش 20 فروردین 1397- 22 رجب 1439 – 6 march
 2018 

دبیرخانه همایش: ایران-قم-خیابان انقلاب اسلامی - بعد از گلزار شهداء – مجتمع آموزش عالی بنت الهدی (مجتمع طلاب خواهر جامعه المصطفی)- کد پستی 37158-94536 ، صندوق پستی 37158-3486 تلفن : 00982537183311-00982537183318 / فکس : 00982537208978 پست الکترونیکی همایش : hayatetayebe@miu.ac.ir تلگرام : @ researcher5
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

کلیات

·         جایگاه فقه اجتماعی با رویکرد به مباحث زن و خانواده

·         ضرورت بحث فقه مقارن در حوزه زن  و خانواده

·         ظرفیتهای فقه اسلامی در مواجهه با چالش های معاصر در حوزه زن و خانواده

·         سیر تحول اندیشه­های فقهی مذاهب در حوزه زن و خانواده

·         روش شناسی مباحث فقهی زن و خانواده

 

1.    اصول حاکم

الف: مبانی

1-1           اشتراک تکلیف و نقش آن در فقه اجتماعی زن و خانواده

1-2           تسهیل در تکالیف با محوریت فقه زن و خانواده

1-3           عدالت و نقش آن در فقه اجتماعی زن و خانواده

1-4           کرامت انسانی با محوریت فقه اجتماعی زن و خانواده

1-5           اصل تحفظ(حجاب و پوشش) و نقش آن در فقه اجتماعی زن و خانواده

1-6           اهلیت حقوقی زن

1-7           اصل مسئولیت پذیری و نقش آن در فقه اجتماعی زن و خانواده

1-8           ضرورت و جایگاه آن در فقه اجتماعی زن و خانواده

1-9           مصلحت و نقش آن در فقه اجتماعی زن و خانواده

1-10      حفظ نظام اجتماعی اسلام

1-11      حفظ کانون خانواده

ب: شرایط و موانع حضور اجتماعی زن

1-12      اختلاط زن و مرد در روابط اجتماعی

1-13      تعارض و تزاحم با مقررات و ضوابط شرعی دیگر (قیمومیت همسر، اذن همسر، حق تمکین ، ...)

 

2.   حضور علمی آموزشی زنان در اجتماع

2-1           تعلیم و تعلم بانوان در حیطه های مختلف علمی

2-2           اجتهاد و افتاء  بانوان

2-3           فعالیت و حضور در مجامع علمی پژوهشی

 

3.   حضور اجتماعی زنان در عرصه های نوین

3-1          حوزه هنر (تئاتر، فیلم و ...)

3-2          حوزه رسانه

3-3          حوزه ورزش

3-4          فضای مجازی

3-5          تشکل های مدنی

3-6          مدل های رفتاری نو پدید در جوامع اسلامی

 

4.   اشتغال و مدیریت اجتماعی زنان

4-1           حکم فقهی اشتغال زنان

4-2           تصدی مناصب حکومتی توسط بانوان (اجرایی، نظامی، مشورتی، امنیتی)

4-3           اشتغال و تصدی مناصب حکومتی بانوان در کشورهای غیر اسلامی

4-4           قضاوت زنان

4-5           مدیریت کلان زنان در مناصب غیر حکومتی

4-6           مرجعیت دینی زنان و گستره آن

4-7           سایر فعالیت های اجتماعی زنان ( امامت جمعه و جماعت)

 

5.   وظایف جامعه و حکومت در قبال خانواده

5-1            آموزش دینی

5-2           آموزش بهداشتی

5-3           آموزش جنسی و حدود آن

5-4           کنترل جمعیت (عقیم سازی، پیشگیری از بارداری، سقط جنین)

5-5           امور پزشکی (تغییر جنسیت، ختنه دختران، شبیه سازی و ...)

5-6           حفظ امنیت وکیان خانواده

5-7           حفظ اسرار خانواده (تصاویر و فیلمهای خصوصی خانواده)

5-8           سفر بانوان

 

6.    اسناد بین الملل و ملی در حوزه زن و خانواده از منظر فقه مذاهب (کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک ، سند 2030 و...)

الف: چالشهای موجود در اسناد بین الملل

6-1           تساوی جنسیتی در اجتماع

6-2           خشونت علیه زنان

6-3           جرم زدایی از جرایم جنسی

6-4           حذف کلیشه های جنسیتی

6-5           حق سلامت جنسی و باروری همجنسگرایان

6-6           حق تسلط بر بدن

6-7           منع از جرم انگاری سقط جنین

6-8           خشونت علیه کودکان

   ب: اسناد ملی کشورهای اسلامی در حوزه زن و خانواده

6-9           قانون اساسی کشورهای اسلامی

6-10      قانون مدنی کشورهای اسلامی

6-11      بررسی مشکلات و خلاء های حوزه زن و خانواده در قوانین کشورهای اسلامی

 

7.   آسیب ها و راهکارها

7-1          آسیب شناسی حضور بانوان در فضای مجازی و راهکارهای برون رفت

7-2          آسیب شناسی حضور بانوان در عرصه هنر و رسانه و راهکارهای برون رفت

7-3          آسیب شناسی فعالیت های علمی بانوان در اجتماع و راهکارهای برون رفت

7-4          آسیب شناسی اشتغال زنان در اجتماع و راهکارهای برون رفت

7-5          آسیب شناسی مدیریت کلان زنان در مناصب حکومتی و غیر حکومتی و راهکارها

7-6          آسیب شناسی شیوه های تاثیر گذار در پیاده سازی آموزه های فقهی

7-7          آسیب شناسی آموزش جنسی در اجتماع و راهکارهای برون رفت

 

8.   جریان های فکری معاصر جهان اسلام در حوزه زن و خانواده

الف- اصلاح گرایان

8-1           اجتهادی ( محمد حسین فضل الله، شهید مطهری، محمد مهدی شمس الدین، جوادی آملی، شهید علامه بوطی، وهبه زحیلی و ...)

8-2           نوسلفی ها ( سید قطب محمد الغزالی و...)

 

ب- تجدد گرایان

8-3           دگر اندیشان (قاسم امین، نظیرة زین الدین، الطاهر الحداد، محمد الشحرور، نصر حامد ابو زید، محمد عابد الجابری، محمد مجتهد شبستری)