آخرین مهلت برای ارسال خلاصه مقالات و اصل مقالات 15 اسفندماه                راهنمای تنظیم مقالات
  اخبار همایش
 آخرین مهلت برای ارسال خلاصه مقالات و اصل مقالات 15 اسفندماه
آخرین مهلت ارسال مقالات تا 15 اسفندماه تعیین شده و سامانه برای ارسال مقالات مجدد باز شده است
1396/11/28 ادامه مطلب


 راهنمای تنظیم مقالات
راهنمای تنظیم مقالات همایش ملی نقش رسانه های دیداری شنیداری در تبیین اسلام
1396/11/14 ادامه مطلب


تمدید زمان شرکت در همایش و تغییر زمان همایش
زمان جدید برگزاری همایش : 30 فروردین 1397 آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات: 20 بهمن 1396 آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 اسفند 1396
1396/10/03 ادامه مطلب


پیش نشست علمی با موضوع «شناخت نشانه های پنهان در آثار والت دیسنی»
استاد مهدی آذری در جمع دانش پژوهان جامعه المصطفی (ص) واحد گرگان به ایراد سخنرانی پرداختند.
1396/09/23 ادامه مطلب


برگزاری پیش نشست همایش نقش رسانه های دیداری و شنیداری در تبیین اسلام در مدرسه خواهران واحد گرگان
پیش نشست همایش نقش رسانه های دیداری و شنیداری در تبیین اسلام در مدرسه خواهران واحد گرگان با حضور مسئولان پژوهشی واحد گرگان برگزار شد.
1396/08/01 ادامه مطلب


محورهای همایش
جزئیات موضوعات و محورهای همایش
1396/08/01 ادامه مطلب


  محورهای همایش

# ارتباطات و رسانه های دیداری شنیداری
# رسانه های دیداری شنیداری  و تقریب مذاهب اسلامی

# رسانه ها و تمدن اسلامی
# رسانه های دیداری
شنیداری و حقوق بین المل
# دین و رسانه های دیداری
شنیداری
#رسانه ها و بیداری اسلامی

# علوم انسانی اسلامی و رسانه های دیداری شنیداری
تاریخ های مهم
زمان جدید برگزاری همایش : 30 فروردین 1397
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات: 20 بهمن 1396
آخرین مهلت ارسال مقالات: 15 اسفند 1396
دبیرخانه کنفرانس

تلفن:    3129- 017
فاکس: 32425316-17-98+

http://hamayesh.miu.ac.ir/auditory/fa

hamayeshgorganmiu96@gmail.com

تلگرام:     @dabirkhane_hamayesh96


  
روز شمار همایش

0-1
  پوستر همایش

پوستر کنفرانس
  برگزار کنندگان
  حامیان