| درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رییس و دبیر کنگره: مجتهده خانم صفاتی
مدیران علمی کنگره: دکتر زهرا کاشانیها و حجت الاسلام و المسلین محمدی
دبیر اجرائی کنگره: دکتر زهرا مرادی
مدیر اجرایی بخش بین الملل: سیده معصومه طاهری