صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

بسمه تعالی
انقلاب اسلامی ایران طلیعه دارتحول فرهنگی بامبانی دینی درجهان معاصر است ومادامی که به این هویت وفادار بماند،باتمامی مشکلات به راه پر برکت خود ادامه خواهد داد،این مهم بویژه درمیان زنان از جهت فرهنگ سازی درخانواده وجامعه از ضرورتی مضاعف برخوردار است.
بانو مجتهده امین نمونه والگوی کامل وجامع برای زن مسلمان زمانه ماست،بانویی که درسخت ترین شرایط ودوران اختناق ،زندگی خودرا صرف تعلیم و تربیت بانوانی باایمان وفضیلت نموده است
این حکیمه وفرزانه علاوه برتحصیل علوم دینی وتحقیق قواعد فقه واصول ،به تکمیل مکارم اخلاق حسنه پرداخت .موقعیت علمی وعرفانی ایشان به حدی رسید،که بزرگانی ازعلما وعرفا حضور در محضر ایشان را مایه فیض میدانستند.
اینک به منظورالگو پذیری ، معرفی شخصیت وآثار وخدمات وگرامیداشت این نادره دوران،چهارمین کنگره باحضور جمعی از علما واساتید ومحققان حوزه ودانشگاه درآبان ماه۱۳۹۷ برگزارمی شود.
 
ضرورت های کنگره

۱-توجه به ظرفیت های علمی، اخلاقی و عرفانی  بانوان عصر حاضر
۲- ترویج جریان فکری بانو مجتهده امین به عنوان یک جریان متعادل (علمی و عرفانی).
 و شناخت سیره ایشان در سبک زندگی به عنوان مصداق الگوی سوم (طبق فرمایش مقام معظم رهبری) زن مسلمان که نه جنبه فمنیستی غربی و نه سنت گرایی شرقی دارد.
۳- ضرورت ارائه الگوی مناسب جهت مشارکت اجتماعی زنان با توجه به نقش و وظایف آنها در خانواده و اجتماع.

اهداف کنگره

 1-معرفی شخصیت علمی، دینی و فرهنگی بانو مجتهده امین در سطح ملی و بین المللی
2- شناخت مسیر صحیح طی کمالات علمی و عرفانی در برابر جریانهای انحرافی
3- درخواست از حوزه و دانشگاه در استفاده از تالیفات بانو در منابع درسی
4- تشویق پژوهشگران در طرحها ومقالات پژوهشی به تحقیق در آثار بانو