| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سیزدهمین پیش نشست همایش در حوزه علمیه فاطمیه کرمان برگزار شد.

سیزدهمین پیش نشست همایش در حوزه علمیه فاطمیه کرمان برگزار شد.

ادامه مطلب1397/10/12

دوازدهمین پیش نشست همایش

دوازدهمین پیش نشست همایش ملی دیدگاه های علوم قرآنی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره) در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

ادامه مطلب1397/10/11

سیزدهمین پیش نشست همایش در حوزه علمیه فاطمیه کرمان برگزار می شود.

سیزدهمین پیش نشست همایش در حوزه علمیه فاطمیه کرمان برگزار می شود.

ادامه مطلب1397/10/11

ارتباط با دبیرخانه همایش

ارتباط با دبیرخانه همایش

ادامه مطلب1397/10/09

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر