صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(رحمه الله) از جمله علمای عصر حاضر بوده اند که در رشته های مختلف علوم دینی، تألیفات ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشتند ولکن جامعه علمی، بیشتر با ابعاد اصول و فقاهتی ایشان آشناست که همچنان جای کار در این حوزه دیده می شود. اما در بعد علوم قرآن و دیدگاه های ایشان در این باب، ارتباطی در خور وجود نداشته تا جایی که در رشته های علوم قرآنی رایج در حوزه و دانشگاه کمتر دیدگاه های آن مرجع عالی­قدر که از زاویه یک فقیه دغدغه مند و عمیق به این عرصه نگریسته اند مورد توجه قرار می گیرد. لذا مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن أئمه أطهار(علیهم السلام) در نظر دارد با همکاری جامعة المصطفی العالمیة به جهت ایجاد بستری مناسب برای متخصصان در تبیین و ارزیابی دیدگاه های ایشان، همایشی را با عنوان "دیدگاه های علوم قرآنی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(رحمه الله)" برگزار نماید. از این رو تلاش شده تا محورهای اصلی از کتاب "مدخل التفسیر" جهت نگارش مقالاتی شایسته توسط أعلام قرآنی و محققین در این عرصه معرفی شود که إن شاء الله ثمره آن، در مجلداتی که مشتمل بر مجموعه مقالات برگزیده است، جهت ارائه به جامعه علمی به چاپ خواهد رسید.

همچنین به مقالات پذیرفته شده، گواهی پذیرش با مجوزISC اعطا شده و مقالات برگزیده، در مجلات علمی پژوهشی ارائه خواهند شد.