صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

محورهای همایش بین‌المللی «امام علی‌ابن موسی الرضا7و نهضت علمی، ‌تمدنی جهان اسلام»

امام رضا7 و نهضت علمی

ـ امام رضا7 و علوم انسانی(تفسیر و علوم قران، فقه و اصول، فلسفه، کلام، عرفان، تاریخ، مدیریت، اقتصاد، روانشناسی و...)

ـ امام رضا7 و علوم تجربی(پزشکی، تغذیه، نجوم و کیهان شناسی و...)

ـ شاخصه‌های تأثیرگذار سیره رضوی در حوزه علوم، قبل و بعد از هجرت از مدینه

ـ امام رضا7 و تولید، شکوفایی و گسترش علوم

ـ نقش امام رضا7 در گسترش و تعمیق گفتمان شیعی

امام رضا7 و نهضت تمدنی

ـ تمدن و مؤلفه‌های تمدن‌ساز در سیره رضوی(مؤلفه‌های علمی و فکری، فرهنگی و اجتماعی، هنری و معماری، سیاسی و جغرافیایی، حکومتی و اداری، اقتصادی و توسعه‌ای و...)

ـ آثار فرهنگی تمدنی هجرت امام رضا7 به خراسان (نمادها، یادمانها، مزارات و ...)

ـ امام رضا7 و فرهنگ(فرهنگ خانواده، شهروندی، ملل، نظام اداری و...)

ـ امام رضا7 و ابزارهای ارتباطی تمدن‌ساز (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری)

ـ تأثیرات هجرت امام رضا7 بر جغرافیای جهان اسلام

ـ گفتگوی ادیان و مذاهب در سیره رضوی

ـ مدل نظام سیاسی در سیره رضوی

ـ امام رضا7 و هنر

امام رضا7 و تاثیر متقابل تمدن ایرانی و تمدن اسلامی

ـ امام رضا7 و پارادایم فکری معرفتی در باب جهان‌سازی، تمدن‌سازی و توسعه علوم

ـ تمدن ایران و هجرت امام رضا7(پیشینه تمدنی و تمدن‌خواهی ایرانیان)

ـ نقش موقوفات رضوی در توسعه و صیانت از فرهنگ و تمدن اسلامی

ـ نهادها و شخصیت‌های تأثیرگزار در ماندگاری فرهنگ رضوی

ـ نقش بارگاه ملکوتی امام رضا7 در تمدن اسلامی

ـ جایگاه حرم مطهر در صیانت و توسعه فرهنگ رضوی

ـ امام رضا7 و حرکت‌های تمدن ساز معاصر

ـ امام رضا7 و اصلاح اندیشه دینی

ـ امام رضا7 و انقلاب اسلامی ایران

ـ گفتگوی ادیان و مذاهب در سیره رضوی

ـ کتابشناسی و بررسی آثار تمدنی در حوزه سیره رضوی