صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات
.: راهنمای نگارش مقالات

 

باسمه تعالی

راهنمای نگارش مقالات ارسالی

 

به اطلاع پژوهشگران گرامی می­رساند مقاله‌های ارسالی به دبیرخانه همایش باید بر اساس شیوه‌نامه ذیل، تدوین و ارسال شود:

 

1.    مقاله در نرم‌افزار Word نسخه 2007 یا بالاتر با فاصله خطوط cm 1.15 تایپ شود.

2.    منبع نویسی درون متنی و انتهای متن باید به شیوه APA باشد.

       مثال:

            کتاب تک‌جلدی: (مصباح، 1395: 43)

            کتاب چندجلدی: (مطهری، 1363، ج2: 46)

            چند کتاب از یک نویسنده با سال نشر یکسان: (حیدریان(الف)، 1365: 57)

            مقاله: (ساریخانی، 1375: 56)

 

3.    ساختار کلی مقالات

§      صفحه اول:

-         عنوان کامل مقاله

-         نام ­و­ نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان با ذکر نویسنده مسئول، رتبه علمی، تخصص

-         نام دانشگاه/مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس کامل برای نویسنده یا نویسندگان، شامل: نشانی پستی، شماره تلفن (همراه و ثابت) و پست الکترونیک.

-         عنوان و چکیده مقاله به زبان فارسی(حداکثر 250 کلمه) و کلیدواژه‌ها(حداکثر 7 واژه)

§      صفحه دوم تا انتهای مقاله

بدنه اصلی مقاله به صورت شماره‌گذاری شده و به ترتیب زیر باشد.

1-  مقدمه: شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف یا سئوال‌های پژوهش.

2-  مبانی نظری و پیشینه پژوهش: ارائه تعاریف ضروری، بیان کافی چکیده پژوهش‌های انجام شده در موضوع مقاله.

3-  روش‌شناسی: نوع طرح پژوهش، ابزار و روش گردآوری اطلاعات.

4-  تحلیل داده‌ها و يافته هاي پ‍‍ژوهش

5-  بحث و نتیجه‌گیری: ارایه یافته‌های اصلی پژوهش، مقابله و مقایسه نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط و پیشنهادها.

 

در کل مقاله نوشته‌های فارسی با قلم BMitra و نوشته‌های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند:

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ(Bold)

BMitra 16

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

BMitra 11

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

BMitra  12

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

Times 9

کلید واژه‌ها

پررنگ (Bold)

BMitra 12

منابع لاتین

معمولی(Regular)

Times 10

متن فارسی

معمولی(Regular)

BMitra 13

منابع فارسی

معمولی(Regular)

BMitra 12

عناوین اصلی مقاله

پررنگ (Bold)

BMitra  12

چکیده لاتین

معمولی(Regular)

Times 11

اختصارها یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی(Regular)

11  Times

زیر نو یس‌های لاتین (Footnotes)

معمولی(Regular)

Times  8

 

شیوه نگارش منابع فارسی در انتهای مقاله

کتاب

یک نویسنده:

رضاييان، علي(1386)، مباني و سازمان مديريت، چ1، تهران: انتشارات سمت.

دو یا چند نویسنده:

عزيزي، شهریار، فتحي، سعید و نوري، روح الله(1390)، برنامه‌ريزي استراتژيک تجارت الکترونيکي، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني.

کتاب ترجمه شده:

بلنسکی، نیک(1381)،  مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون سازی سازمان‌ها ، ترجمه منصور شریفی کلویی،  تهران: هوای تازه.

مقاله

حمیدی زاده، محمدرضا(1390)، «نظريه زمان و آينده پژوهي بر اساس نظريه فهم و درك»، فصلنامه مطالعات مديريت راهبردي، ش6، ص: 101-81.

پایان نامه و رساله

عزیزی، شهریار(1388)، طراحي و تبيين الگوي عوامل موثر بر عملکرد نيروي‌فروش با رويکرد سازمان فروش(رساله دکترا). دانشگاه شهید بهشتی، ایران.

منابع اینترنتی

وب سایت دولتی یا سازمان:

سازمان بنادر و دریانوردی(1391)،  ایران و ترانزیت، قابل دسترسی در آدرس: http://transit.pmo.ir/eco31a9-eco31a22-fa.html

صفحات شخصی

روستا، احمد(1391)، استراتژی صادرات،  قابل دسترسی در آدرس: http://www.drroosta.com/learning-articles/19-marketing-sales/26-export-strategy

 

 

v نکات مهم

1.    مقاله‌های ارسالی نباید به صورت هم‌زمان به سایر همایش‌های داخلی و خارجی ارسال شده باشند؛ عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.

2.       پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان‌‌پذیر نیست.

3.       دریافت مقاله صرفاً از طریق سامانه همایش انجام می‌شود.

4.       در صورت عدم تعیین نویسنده مسئول از سوی نویسندگان، نویسنده ارسال کننده مقاله به دبیرخانه، نویسنده مسئول تلقی خواهد شد.

5.    مقالاتی که بدون رعایت شیوه‌نامه ارسال شوند، پذیرفته نمی‌شوند.