صفحه اصلی > هزینه های ثبت نام
.: هزینه های ثبت نام

 

نکات مهم:

·    ثبت‌نام و ارسال مقاله به همایش رایگان است، هزینه ثبت‌نام تنها در صورت پذیرش مقاله توسط داوری صورت می‌پذیرد. مقصود از هزینه ثبت‌نام، هزینه پذیرش نهایی و انتشار اولین مقاله در مجموعه دیجیتالی مقالات کنفرانس می‌باشد.

·        هزینه ثبت نام برای پژوهشگران و طلاب جامعه المصطفی العالمیه به صورت رایگان خواهد بود.

هزینه

شرح

گروه

نوع

120 هزار تومان

ثبت نام و حضور در همایش ( یک نفر )
-
ارائه گواهینامه حضور در همایش به نام شخص
-
ارائه گواهینامه مقاله اول به نام تمامی نویسندگان و به تعداد تمامی نویسندگان
-
دریافت پکیج حضوری همایش ( تعداد = 1 )
-
ناهار و میان وعده ( تعداد = 1 )
ویژه مقاله اول

طلاب و دانشجویان

ثبت نام حضوری (ویژه کاربران با مقاله پذیرش شده)

180 هزار تومان

ثبت نام و حضور در همایش ( یک نفر )
-
ارائه گواهینامه حضور در همایش به نام شخص
-
ارائه گواهینامه مقاله اول به نام تمامی نویسندگان و به تعداد تمامی نویسندگان
-
دریافت پکیج حضوری همایش ( تعداد = 1 )
-
ناهار و میان وعده ( تعداد = 1 )
ویژه مقاله اول

اساتید هیات علمی

220 هزار تومان

ثبت نام و حضور در همایش ( یک نفر )
-
ارائه گواهینامه حضور در همایش به نام شخص
-
ارائه گواهینامه مقاله اول به نام تمامی نویسندگان و به تعداد تمامی نویسندگان
-
دریافت پکیج حضوری همایش ( تعداد = 1)
-
ناهار و میان وعده ( تعداد = 1 )
ویژه مقاله اول

ثبت نام آزاد

60  هزار تومان

ثبت نام و حضور در همایش ( یک نفر )
-
ارائه گواهینامه حضور در همایش به نام شخص
-
دریافت پکیج حضوری همایش ( تعداد = 1 )
-
ناهار و میان وعده ( تعداد = 1 )

تمامی افراد

ثبت نام حضوری (ویژه کاربران بدون مقاله پذیرش شده)

100 هزار تومان

ثبت نام غیر حضوری در همایش ( یک نفر )
-
ارائه گواهینامه مقاله اول به نام تمامی نویسندگان و به تعداد تمامی نویسندگان
-
دریافت پکیج غیرحضوری همایش ( تعداد = 1 )
*
تمامی مدارک و پکیج ها به صورت پستی به آدرس درج شده در پنل ارسال می گردد .
ویژه مقاله اول

دانشجویان و طلاب

ثبت نام غیر حضوری 

(صرفا ویژه کاربران با مقاله پذیرش شده)

 160  هزار تومان

ثبت نام غیر حضوری در همایش ( یک نفر )
-
ارائه گواهینامه مقاله اول به نام تمامی نویسندگان و به تعداد تمامی نویسندگان
-
دریافت پکیج غیرحضوری همایش ( تعداد = 1 )
*
تمامی مدارک و پکیج ها به صورت پستی به آدرس درج شده در پنل ارسال می گردد .
ویژه مقاله اول

اساتید هیات علمی

200  هزار تومان

ثبت نام غیر حضوری در همایش ( یک نفر )
-
ارائه گواهینامه مقاله اول به نام تمامی نویسندگان و به تعداد تمامی نویسندگان
-
دریافت پکیج غیرحضوری همایش ( تعداد = 1 )
*
تمامی مدارک و پکیجها به صورت پستی به آدرس درج شده در پنل ارسال می گردد .
ویژه مقاله اول

ثبت نام آزاد

80 هزار تومان

مقاله دوم به بعد
ارائه گواهینامه آن مقاله به نام تمامی نویسندگان و به تعداد تمامی نویسندگان
به ازای هر مقاله

حداکثر مقاله مجاز = 5 مقاله

تمامی افراد

داوری مقاله دوم به بعد

40 هزار تومان

ارائه پکیج مازاد
به ازای هر پکیج

تمامی افراد

دریافت پکیج مازاد همایش